Geçmiş Aramalar:
Temizle
Popüler Aramalar:
Deri Ceket Modelleri
Lumberjack
Nike
Mont
Son Baktığınız Ürünler:
Loading...
İlgili Ürünler:

Teslimat ve İade

CAYMA HAKKI 

 
1.Tüketici'nin Ürün'ü teslim aldığı ya da Ürün’ün gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten / Sözleşme'den cayma hakkı vardır. Tüketici, sözleşmenin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir. 

 

2.Ancak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda sayılan mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsalar dahi, kanunen cayma hakkı yoktur:  

 

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, Tüketici siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil) 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. (kozmetik ya da gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar) 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. (kozmetik, mayo, iç giyim ürünleri vb. gibi teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar) 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. (ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. dijital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri) 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

ı) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller. 

 

3.Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Tüketici cayma hakkını kaybeder. 

 

4.Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması TÜKETİCİnin kusurundan kaynaklanıyorsa, SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir. Bu durumda TÜKETİCİ, mal bedelinin tazmin kapsamında kendisine kısmen veya bütünü ile iade edilmeyeceğini bildiğini kabul eder. 

 
5.TÜKETİCİ tarafından cayma hakkına konu edilecek malın “olağan kullanım” dışında kullanılmamış ve zarar görmemiş olması gerekir. Kanunen cayma hakkı olan hallerde ve cayma süresi içerisinde mal, tüketici tarafından malın işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı taktirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği Tüketici sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa Tüketici cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır. 

 

6.Cayma hakkı bulunan hallerde Tüketici’nin cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal ondört (14) günlük süre içinde SATICI'ya yöneltmiş (aşağıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Bu bildirim kalıcı veri saklayıcısı ile de gerçekleştirilebilir. Cayma hususundaki açık bildirim yukarıdaki iletişim adreslerimize, iadeli taahhütlü mektup, faks, elektronik posta, gibi araçlar ile yapılabilir. Söz konusu hakkın yasal süresi içerisinde kullanılması durumunda; Ürün'ün cayma hakkı bildirimi tarihinden tarihten itibaren azami on (10) gün içerisinde, giderleri Tüketici’ye ait olmak üzere SATICI'nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. INTERNET SİTESİ'nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, Tüketici Ürün'ü bulunduğu İlçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde Tüketici’den masraf alınmaz. Anlaşmalı kargo firmalarımız Yurtiçi Kargo’nun (Tüketici'ye Ürün teslimatını yapmış olan veya bir başka) şubesinden tarafımıza ücretsiz gönderilmesi mümkündür. Farklı bir iade yolunun tercih edilmesi halinde iade edilen ürünün kargo/taşıma bedel ve masrafları Tüketici’ye ait olur.  

 

Cayma Hakkı’nın kullanılabilmesi için iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir: 

 

SATICI  : BİLT MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİC. A. Ş. 

Adres : Mavişehir Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı A Apt. No: 40/212 Karşıyaka - İzmir 

Tel. : (0232) 259 18 00    

Faks : biltstore_fax 

E-posta : info@biltstore.com 

Kep : biltstore_kep

Mersis No : 0175060693100001 

Anlaşmalı 

Kargo Firması : Yurtiçi Kargo 

 

7. Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde; 

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün, 

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün, 

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün 

esas alınır. 

 

8.Cayma hakkına konu edilen bir iade işleminde Ürün'ün; kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır.  

 

biltstore_iade_adresi "Ürünün iade edileceği adres, SATICI adresi / iade için teslim olunan kargo firması adresi." biltstore_kargo_firma_adresi 

 

Ayrıca vergi mevzuatı gereği, Tüketici tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallere riayet edilmelidir. (Faturası kurumlar/tüzel kişiler adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir). 

 
9.Yukarıdaki belirtilen gereklerin Tüketici tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün Tüketici’ye teslim masrafları Tüketici’ye, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayı SATICI’nın (kendi kusur ve ihmali bulunmaması durumunda) sorumlu tutulmaması esastır.  

 

Tüm bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir. Şirketimizin, yine kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Tüketici'den, tarafınca İNTERNET SİTESİ'nde kazanılmış ve/veya Ürün bedeli ya da başka ürünlerin bedelinin ödemesinde indirim vb. amaçla kullanılmış her türlü ödül puanı/hediye çeki/özel indirim/bedelsiz tanınan imkanlar vb.nin parasal değerleri için (de) geçerli tahsil-mahsup/takas ve sair hakları dahil akdi ve kanuni hak-yükümlülükleri ayrıca mevcut ve saklıdır. 

 
10. Cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı için kullanıldığı haller ile bir kısmı için kullanıldığı durumlarda (Tüketicinin istifade ettiği) Şirketimiz ücretsiz kargo (teslim) kampanyası ve/veya indirim/iskonto kampanyası (bedelsiz, diğer değişle hediye ürün alabilme de bu anlamdadır, 3 al 2 öde gibi) asgari tutarının altına düşülmesi halinde, ilgili kampanya kapsamında tahsil edilmemiş teslim-kargo bedeli ve uygulanan indirim/iskonto tutarının (keza bedelsiz ürünün bedelinin) tamamı Tüketiciye iade edilecek tutardan mahsup edilerek Tüketici’den alınır (Teslim-kargo ücreti tahsil edilmiş olunan hallerde bunun ücreti mahsup olunmamak sureti ile iade edilir); Tüketici'nin alışverişi neticesinde kazandığı bir (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa tamamı iptal olunur, kullandığı (sanal/fiziki) hediye çeki vb. varsa bunun tutarının tamamı iade edilecek meblağdan mahsup edilerek geri alınır. Mahsubun yetmediği hallerde Tüketici'nin alışverişindeki ödeme aracından (kredi kartı vb. dahil) tahsilat yapılır.

ÜCRETSİZ KARGO

250 TL ve üzeri alışverlerinizde ücretsiz kargo!

ÜCRETSİZ İADE VE DEĞİŞİM

Tüm BiltStore'larda ücretsiz değişim ve iade imkanı.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

3D Security Ödeme

TAKSİT İMKANI

Anlaşmalı bankalarda taksit imkanı